Truy cập nội dung luôn

Tin hoạt động thành phố

 • 05/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Sông Công ban hành

 • 1006/QĐ-UBND

  Quyết định Công khai Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thành phố Sông Công

 • 04/2020/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác các công trình văn hóa thể thao của thành phố Sông Công

 • 03/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Sông Công

 • 186/TB-UBND

  Thông báo Công khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020 thành phố Sông Công

 • 108/QĐ-TTVHTT&TT

  V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Mua sắm lắp đặt các cụm loa tuyên truyền tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Sông Công

 • 2138/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu Cung ứng phân bón thực hiện chương trình hỗ trợ phân bón hưu cơ vi sinh năm 2021 tại thành phố Sông Công

 • 2068/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu Cung ứng cây chè giống thực hiện trồng mới và trồng thay thế chè năm 2021 trên địa bàn thành phố Sông Công

 • 2751/QĐ-UBND

  V/v Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Sông Công thời kỳ 2021 - 2030

 • 1889/QĐ-UBND

  Công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2020

Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://bloggiar.com” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Phiên bản thử nghiệm

-->